Hvordan skifter jeg tandlæge?

Det er let at skifte til Tandklinikken Esbjerg

Du kontakter os enten via mail eller på telefonen. Vi sørger herefter for at informere den klinik, du tidligere har været tilknyttet. 

Vi anbefaler, at alle dine tidligere røntgenbilleder og journalmateriale samles i din nye journal her på klinikken. Du behøver ikke kontakte din tidligere tandlæge for dette. Vi har blot brug for dit mundtlige samtykke til at rekvirere materialet, og så klare vi resten for dig.

Ved 1. besøg:

Medbring dit helbredskort (det gule sygesikringskort). Hvis du indtager receptpligtig medicin, bedes du samtidig medbringe en liste over dette.
Du vil møde en af tandlægerne ved dit første besøg. Her får vi sammen et overblik over sundheden i din mund, og du vil blive grundigt informeret. 
Hvis du har noget, du meget gerne vil have, vi taler om, så er du velkommen til at sende en mail om dette inden aftalen. Du er også velkommen til altid at bringe det op ved selve undersøgelsen.